Reklamné odkazy:
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain

Penzión Valaška

Nerealizovaný návrh dizajnu stránky pre penzión Valaška v Dolnom Smokovci (Vysoké Tatry).

Dátum:

november 2010

Rozsah:

webdesign

Klient:

penzión Valaška

Design úvodnej stránky

^ hore

chata Valaška

Design podstránky - služby

^ hore

chata Valaška - služby

Design podstránky - voľný čas

^ hore

chata Valaška - voľný čas

Design podstránky - kontakt

^ hore

chata Valaška - kontakt